Breed assortiment heren riemen, dames riemen en kinder riemen!

Mijn winkelwagen (0)
  • Gratis verzending (vanaf €20)
  • 30 dagen retourrecht
  • Op werkdagen voor 15:00 besteld, morgen in huis
  • Achteraf betalen mogelijk

Disclaimer

Deze disclaimer en de inhoud kunnen te allen tijde door Riemen & Co gewijzigd worden. Riemen & Co is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in/op haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt gedurende de aangegeven looptijd.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij of zij akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden van  Riemen & Co. De prijzen die vermeld staan in de webwinkel zijn inclusief B.T.W. 
    
De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Levering
Riemen & Co zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt (Voor levering naar het buitenland hanteren wij andere verzendtarieven welke u middels info@riemenenco.nl kunt opvragen). Goederen worden geleverd conform de wettelijk in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand. Riemen & Co is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

U dient uw juiste adres en eventuele wijzigingen hierop, tijdig aan Riemen & Co door te geven. 
Indien u verhuisd bent en dit niet aan Riemen & Co heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een bezorging aan het laatste aan Riemen & Co kenbaar gemaakte huisadres als een geldige bezorging. Riemen & Co is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de bezorging niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden. 
Door Riemen & Co geaccepteerde bestellingen zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen worden uitgevoerd tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Riemen & Co niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Betaling
Betalen bij Riemen & Co kan via de elektronische betalingsmogelijkheden, die worden aangeboden via het online betaalsysteem. De betaling van een bestelling geschiedt altijd vooraf. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Wanneer de betaling niet binnen een periode van veertien dagen is voldaan wordt de bestelling geannuleerd. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte- of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Veiligheid en betalen
Zodra u kiest voor Elektronisch betalen dan gebeurd dat via het externe- en gecertificeerde bedrijf. Om de veiligheid van het bestelproces te garanderen worden alle gegevens inclusief naam, adres en bank – gecodeerd opgeslagen op een Secure Server. Zodoende zijn alle bank- en adresgegevens beveiligd in het bestelsysteem van Riemen & Co. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeslagen door het gebruik van Secure Socket Layers (SSL), een geavanceerd beveiligingssysteem voor Internet om uw gegevens te beschermen.

Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Riemen & Co gebruikt en worden niet aan derden kenbaar gemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor het bezorgen van de goederen en alle betalingstransacties.

Contact
Riemen & Co streeft ernaar om u optimaal koopgemak te bieden. Onze webwinkel en onze klantenservice zijn erop gericht u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het winkelen. Heeft u suggesties, vragen of klachten over onze producten of service? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via ons mailadres: info@riemenenco.nl.

Annuleren
Binnen 24 uur, nadat de bestelling is geplaatst, heeft u de mogelijkheid deze te annuleren mits de bestelling nog niet is verstuurd. Deze annulering kunt u doorgeven per e-mail.

Retouren
Mocht u niet tevreden zijn met (een deel van) uw aankoop, dan heeft u het recht de artikelen binnen dertig (30) werkdagen na aflevering aan Riemen & Co te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen ongebruikt en voorzien van kaartjes worden geretourneerd. U mag het artikel uiteraard wel uit de verpakking halen om het te bekijken en te passen. 

U kunt uw retourzending voldoende gefrankeerd sturen naar: 

Riemen & Co
Postbus 84
7620 AB Borne

LET OP:
De goederen kunnen enkel en alleen worden geretourneerd in onbeschadigde staat, ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt, gewassen of gedragen zijn. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 6,75 EUR.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw bestelling de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u het terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Copyright
Het is niet toegestaan beeld- en/of tekstmateriaal te gebruiken of te kopiëren.

Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing. Op onze producten zit daarom een garantietermijn van 6 maanden.

Klachten
1.De consument kan bij klachten contact opnemen met Riemen & Co,  Grotestraat 248, 7622 GV Borne, een e-mail sturen naar info@riemenenco.nl
2.Bij de ondernemer ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).