Privacy policy

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking is:
Riemen & Co (onderdeel van Gift Store for Men B.V.)
Ir. Hanlostraat 15
7547 RD Enschede

Email: [email protected]

We waarderen je interesse in onze online winkel. De bescherming van jouw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder informeren we je uitgebreid over hoe we met jouw gegevens omgaan.

1. Toegangsgegevens en hosting

Je kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Bij elk bezoek aan een website slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, je IP-adres, datum en tijd van het verzoek, overgedragen gegevenshoeveelheid en de provider die het verzoek heeft ingediend (toegangsgegevens) bevat en het verzoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden alleen gebruikt om een probleemloze werking van de pagina te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze overwegende legitieme belangen bij een correcte weergave van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

1.1 Hosting

De diensten voor hosting en het weergeven van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van verwerking namens ons. Voor zover in deze privacyverklaring niet anders wordt uitgelegd, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die via de daarvoor bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op met de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring.

1.2 Content Delivery Network

Voor een kortere laadtijd maken we gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network (CDN) voor sommige aanbiedingen. Bij deze dienst worden inhoud, zoals grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden op de servers van de dienstverleners toegangsgegevens verwerkt. Onze dienstverleners handelen namens ons als verwerkers in opdracht. Onze dienstverleners zijn gevestigd in en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen voor gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op met de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact

2.1 Gegevensverwerking voor contractverwerking

Voor contractverwerking (inclusief vragen over en verwerking van eventuele bestaande garantie- en prestatieaanspraken en eventuele wettelijke verplichtingen tot actualisering) verzamelen wij persoonsgegevens wanneer je deze vrijwillig verstrekt in het kader van je bestelling. Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens in deze gevallen verplicht nodig hebben voor de contractverwerking en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze gegevens. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectievelijke invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van jouw gegevens, met name over de doorgifte aan onze dienstverleners voor het doel van bestel-, betalings- en verzendverwerking, vind je in de volgende secties van deze privacyverklaring. Na volledige afhandeling van het contract worden je gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen volgens artikel 6, lid 1, onder c), AVG verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens volgens artikel 6, lid 1, onder a), AVG of tenzij we ons het recht voorbehouden om je gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk toegestaan en zoals hierin wordt beschreven.

2.2 Klantaccount

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven op grond van artikel 6, lid 1, onder a), AVG door te beslissen om een klantaccount te openen, gebruiken wij je gegevens om een klantaccount te openen en om je gegevens op te slaan voor toekomstige bestellingen op onze website. Het verwijderen van je klantaccount is altijd mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring of via een daarvoor bestemde functie in het klantaccount. Na het verwijderen van je klantaccount worden je gegevens verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verdere gebruik van je gegevens volgens artikel 6, lid 1, onder a), AVG of tenzij we ons het recht voorbehouden om je gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk toegestaan en zoals hierin wordt beschreven.

2.3 Contact opnemen

In het kader van klantcommunicatie verzamelen wij persoonsgegevens om jouw vragen te verwerken volgens artikel 6, lid 1, onder b), AVG, wanneer je deze vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens in deze gevallen verplicht nodig hebben voor de verwerking van jouw contactverzoek. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectievelijke invoerformulieren. Na volledige verwerking van jouw verzoek worden je gegevens verwijderd, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verdere gebruik van je gegevens volgens artikel 6, lid 1, onder a), AVG of tenzij we ons het recht voorbehouden om je gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk toegestaan en zoals hierin wordt beschreven.

3. Gegevensverwerking voor verzendverwerking

Ter uitvoering van het contract volgens artikel 6, lid 1, onder b), AVG geven we je gegevens door aan de transportdienstverlener die is belast met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen.

Doorgifte van gegevens aan transportdienstverleners voor aankondiging van verzending

Indien je ons hier tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven volgens artikel 6, lid 1, onder a), AVG, geven we je e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde transportdienstverlener, zodat deze contact met je kan opnemen voor aankondiging of afstemming van de levering. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring of rechtstreeks naar de transportdienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na intrekking verwijderen we je opgegeven gegevens hiervoor, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verdere gebruik van je gegevens volgens artikel 6, lid 1, onder a), AVG of tenzij we ons het recht voorbehouden om je gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk toegestaan en zoals hierin wordt beschreven.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij de verwerking van betalingen in onze online winkel werken we samen met de volgende partners: technische dienstverleners, banken, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode geven we de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die namens ons handelen in het kader van verwerking in opdracht, of aan de betrokken banken of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling. Dit dient ter uitvoering van het contract volgens artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Voor een deel verzamelen de betalingsdienstaanbieders de voor de verwerking van de betaling benodigde gegevens zelf, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit opzicht is het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als je vragen hebt over onze partners voor de betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op met de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring.

4.2 Gegevensverwerking voor doeleinden van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Indien nodig geven we onze dienstverleners aanvullende gegevens die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie, verwerken als onze verwerkers voor doeleinden van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijvoorbeeld facturering, afwikkeling van betwiste betalingen, ondersteuning van de boekhouding). Dit dient ter bescherming van onze overwegende legitieme belangen bij ons beschermen tegen fraude en bij efficiënt betalingsbeheer volgens artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

5. Reclame per e-mail

E-mailnieuwsbrief bij inschrijving

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de hiervoor benodigde gegevens of de door jou apart verstrekte gegevens om je regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van jouw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Afmelden voor de nieuwsbrief is altijd mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Na afmelding verwijderen we je e-mailadres uit de ontvangerslijst, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verdere gebruik van je gegevens volgens artikel 6, lid 1, onder a), AVG of tenzij we ons het recht voorbehouden om je gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk toegestaan en zoals hierin wordt beschreven.

6. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om ons websitebezoek aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van je browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat staan en stellen ons in staat om je browser te herkennen bij je volgende bezoek (permanente cookies).

Bescherming van privacy op eindapparaten
Bij het gebruik van ons online aanbod maken we gebruik van absoluut noodzakelijke technologieën om de uitdrukkelijk gewenste telemediadienst te kunnen leveren. Het opslaan van informatie op je eindapparaat of de toegang tot informatie die al op je eindapparaat is opgeslagen, vereist geen toestemming.

Voor niet-absoluut noodzakelijke functies vereist het opslaan van informatie op je eindapparaat of de toegang tot informatie die al op je eindapparaat is opgeslagen, jouw toestemming. Wij wijzen je erop dat delen van de website mogelijk niet volledig bruikbaar zijn als je geen toestemming verleent. De door jou verleende toestemmingen blijven geldig totdat je de respectievelijke instellingen op je eindapparaat aanpast of reset.

Mogelijk daaropvolgende gegevensverwerking door cookies en andere technologieën
Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Met behulp van deze technologieën worden IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van de winkelwagen) verzameld en verwerkt. Dit dient ter bescherming van onze overwegende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod volgens artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Bovendien gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn (bijv. om toestemmingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens te kunnen aantonen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, vind je in de volgende secties van deze privacyverklaring. De cookie-instellingen voor je browser vind je via de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Indien je hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën volgens artikel 6, lid 1, onder a), AVG, kun je je toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid zoals beschreven in de privacyverklaring.

7. Gebruik van Cookies en Andere Technologieën

Als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a, AVG, gebruiken wij op onze website de volgende cookies en andere technologieën van derden. Na het vervallen van het doel en het einde van ons gebruik van de betreffende technologie worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect. Meer informatie over jouw mogelijkheden om in te trekken vind je in het gedeelte "Cookies en andere Technologieën". Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met individuele providers, vind je bij de individuele technologieën. Als je vragen hebt over de providers en de basis van onze samenwerking met hen, neem dan contact op met de in deze privacyverklaring beschreven contactoptie.

7.1 Gebruik van Google-Diensten

We gebruiken de hieronder beschreven technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door de Google-technologieën wordt verzameld over jouw gebruik van onze website, wordt meestal overgedragen aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit voor de VS door de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.  Tenzij anders vermeld in de individuele technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijken overeenkomstig artikel 26 AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vind je in de privacyverklaring van Google.

Google Analytics

Voor websiteanalyse worden met Google Analytics gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over jouw gebruik van onze website) automatisch verzameld en opgeslagen, waarmee pseudonieme gebruiksprofielen worden gemaakt. Cookies kunnen hierbij worden gebruikt. Als je onze website bezoekt vanuit de EU, wordt jouw IP-adres opgeslagen op een server in de EU om locatiegegevens af te leiden en vervolgens onmiddellijk verwijderd voordat het verkeer wordt doorgestuurd naar andere Google-servers voor verdere verwerking. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen door Google.

Voor het doel van geoptimaliseerde marketing van onze website hebben we de   gegevensdeling-instellingen voor "Google Producten en Diensten"  geactiveerd. Zo kan Google toegang krijgen tot de gegevens die door Google Analytics zijn verzameld en verwerkt, en deze vervolgens gebruiken om de Google-services te verbeteren. De gegevensdeling met Google binnen deze gegevensdeling-instellingen is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de daaropvolgende gegevensverwerking door Google.

Voor het creëren en uitvoeren van tests gebruiken we ook de uitbreidingsfunctie van Google Analytics, Google Optimize.

Voor het doel van geoptimaliseerde marketing van onze website gebruiken we de zogenaamde User-ID-functie. Met deze functie kunnen wij jouw interactiegegevens tijdens een of meerdere sessies op onze online presentaties toewijzen aan een unieke, permanente ID, en zo jouw gedrag over apparaten en sessies heen analyseren.

Voor webanalyse en advertentiedoeleinden maakt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics gebruik van het zogenaamde DoubleClick-cookie, waarmee je browser kan worden herkend wanneer je andere websites bezoekt. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website.

Google AdSense

Onze website biedt advertentieruimte aan van derden via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website weergegeven. Via het zogenaamde DoubleClick-cookie wordt het tonen van op interesse gebaseerde advertenties mogelijk gemaakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website) en de automatische toewijzing van een pseudonieme gebruikers-ID. Hiermee worden interesses bepaald op basis van bezoeken aan deze en andere websites.

Google Ads

Voor advertenties in de Google-zoekresultaten en op websites van derden wordt bij bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing-cookie ingesteld. Dit gebeurt automatisch door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website) en met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die je hebt bezocht. Een verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als je de instelling "gepersonaliseerde advertenties" hebt ingeschakeld in je Google-account. Als je tijdens je bezoek aan onze website ingelogd bent bij Google in dit geval, gebruikt Google je gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroepenlijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren.

Voor webanalyse en gebeurtenisvolging meten we via Google Ads Conversie Tracking je volgende gebruiksgedrag nadat je via een Google Ads-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en kunnen gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een webpagina of aanmelden voor een nieuwsbrief) worden verzameld, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt.

Google Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over je gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, die aan Google worden doorgegeven en vervolgens door Google worden verwerkt. We hebben geen controle over deze daaropvolgende gegevensverwerking.

Google reCAPTCHA

Voor het beschermen tegen misbruik van onze webformulieren en spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website) en voert het door middel van JavaScript en cookies een analyse uit van je gebruik van onze website. Daarnaast worden andere cookies die zijn opgeslagen door Google-services in je browser geëvalueerd. Er vindt geen uitlezing of opslag van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier plaats.

YouTube Video Plugin

Voor het insluiten van content van derden worden via de YouTube Video Plugin in de door ons gebruikte uitgebreide privacymodus gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie) verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google verwerkt, alleen als je een video afspeelt.

7.2 Gebruik van Microsoft-services

We gebruiken de hieronder getoonde technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen mede-verwerkingsverantwoordelijken volgens artikel 26 AVG. De automatisch verzamelde informatie over je gebruik van onze website met behulp van Microsoft-technologieën wordt meestal overgedragen aan een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft vind je in het privacybeleid van Microsoft.

Voor webanalyse en gebeurtenisvolging meten we via Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) je volgende gebruiksgedrag nadat je via een Microsoft Advertising-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en kunnen gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een webpagina of aanmelden voor een nieuwsbrief) worden verzameld, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Als je apparaten met internetverbinding zijn gekoppeld aan je Microsoft-account en je de instelling "Interessegerichte advertenties" in je Microsoft-account niet hebt uitgeschakeld, kan Microsoft rapporten maken over gebruikersgedrag (met name cross-device gebruikersaantallen), zelfs als je van apparaat wisselt, oftewel "cross-device tracking". Wij verwerken geen persoonsgegevens in dit opzicht, we ontvangen alleen statistieken die zijn opgesteld op basis van Microsoft UET.

Bing Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Bing Maps gegevens over je gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, die aan Microsoft worden doorgegeven en vervolgens door Microsoft worden verwerkt. We hebben geen controle over deze gegevensverwerking.

7.3 Gebruik van Facebook-services

Facebook-analyses

In het kader van de Facebook Business Tools worden statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website gemaakt op basis van de gegevens die zijn verzameld met de Facebook-pixel. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst voor gegevensverwerking met Facebook (by Meta). De analyse dient om onze website optimaal weer te geven en te promoten.

Facebook Ads (Advertentiebeheer)

Met behulp van Facebook Ads adverteren we voor deze website op Facebook (by Meta) en andere platforms. Wij bepalen de parameters van de respectieve advertentiecampagne. Voor de exacte uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers, is Facebook (by Meta) verantwoordelijk. Tenzij er afwijkende informatie wordt verstrekt voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen mede-verwerkingsverantwoordelijken volgens artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot het verzamelen van gegevens en hun overdracht aan Meta Platforms Ireland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland valt hier niet onder.

7.4 Overige aanbieders van webanalyse- en online marketingdiensten

Gebruik van etracker voor webanalyse

Voor webanalyse worden automatisch gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland („etracker“), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder aparte, uitdrukkelijke toestemming niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. etracker handelt namens ons.

Gebruik van econda voor webanalyse

Voor webanalyse worden automatisch gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Duitsland, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder aparte, uitdrukkelijke toestemming niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. econda handelt namens ons.

Gebruik van Matomo als softwareoplossing voor webanalyse

Voor webanalyse worden automatisch gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen met behulp van de software Matomo van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder aparte, uitdrukkelijke toestemming niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. De gegevensverwerking door Matomo vindt plaats op onze servers.

Gebruik van Matomo als cloudoplossing voor webanalyse

Voor webanalyse worden automatisch gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen met behulp van de software Matomo van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder aparte, uitdrukkelijke toestemming niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Matomo handelt namens ons. Voor Nieuw-Zeeland heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit genomen. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen mede-verwerkingsverantwoordelijken volgens artikel 26 AVG.

Gebruik van Hotjar voor webanalyse

Voor webanalyse worden automatisch gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta („Hotjar“), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder aparte, uitdrukkelijke toestemming niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Hotjar handelt namens ons.

Gebruik van Pinterest Tag voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Voor webanalyse en advertentiedoeleinden op Pinterest en op websites van derden wordt bij bezoek aan onze website automatisch door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een webpagina of aanmelden voor een nieuwsbrief) en met behulp van een pseudonieme cookie-ID op basis van de pagina's die je hebt bezocht, op interesses gebaseerde advertenties mogelijk gemaakt. De verzamelde gegevens worden gebruikt om gebruiksrapporten over websites samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website. Wij hebben geen controle over de gegevensverwerking door Pinterest en ontvangen alleen statistieken die zijn opgesteld op basis van de Pinterest Tag. De automatisch verzamelde informatie van Pinterest wordt meestal overgedragen aan een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS, en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen mede-verwerkingsverantwoordelijken volgens artikel 26 AVG.

Gebruik van AB Tasty voor webanalyse en A/B-tests

Voor webanalyse en het uitvoeren van A/B-tests worden automatisch gegevens (IP-adres, bezoektijdstip, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over je gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Keulen, Duitsland, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder aparte, uitdrukkelijke toestemming niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. AB Tasty handelt namens ons.